PRODUKTY – PRZEGLĄD I SPECYFIKACJA

Przegląd i specyfikacja

ThermoWhite® mieszanki izolacyjne EPS

Przygotowanie do realizacji

Ilustracja pokazuje idealny stan budowy do aplikacji systemu ThermoWhite®. Zwróć uwagę na okablowanie w podłodze i spróbuj pomyśleć nad sposobem rozwiązania tej sytuacji w przypadku układania klasycznych płyt styropianowych. Oszczędności w postaci systemu ThermoWhite® są oczywiste. Czas i energia cieplna.

Przebieg aplikacji

System ThermoWhite® jest aplikowany w idealnej płaszczyźnie z maksymalnym odchyleniem ± 1cm. Podczas montowania systemu ogrzewania podłogowego docenisz płaszczyznę powierzchni lub oszczędność betonu przy zastosowaniu bezpośrednio do izolacji systemu ThermoWhite®.

Efekt końcowy

Tutaj możesz zobaczyć efekt końcowy powierzchni po aplikacji. Okablowanie jest ukryte (i izolowane) w podłodze. Wszystkie niedoskonałości fundamentów lub stropu zostały wyrównane. Oszczędności finansowe są ukryte w mniejszym zużyciu materiału końcowych warstw. Powierzchnia w pełni nadaje się do chodzenia (po 2-3 dniach) i jest przeznaczona do dalszych prac budowlanych.

Dane techniczne
OpisparametryWD 70 R/NWD 100 RWD 130 R
Wartość znamionowa przewodności cieplnejλ10 wilgotność, 90/900,0444 W/mK0,0464 W/mK0,0550 W/mK
Znamionowa gęstość nasypowaLD70 kg/m³82 kg/m³120 kg/m³
Gęstość świeżej zaprawyFMD100 kg/m³130 kg/m³160 kg/m³
Gęstość suchej masyDMD90 kg/m³110 kg/m³145 kg/m³
Pełzanie przez 10 lat przy ciśnieniu 10 kPaCC≤ 1,2%≤ 1,3%≤ 1,2%
Naprężenie ściskające przy 10% zgniataniu od 100 mmCS (10)7070kPa70kPa80kPa
Stabilność przy wahaniach temperatury i ciśnieniaDLT (1)5≤ 3%
Odporność na odparowanie wodyprzy 3 cmµ*d = ≤ 6 m
Klasyfikacja palności zgodnie z EURO KLASĄ E
Grupa składników EPS 50% 0-8 R/50% 2-8 N0-8 R0-8 R
Absorpcja wody w krótkim, częściowym moczeniu ≤ 2,0 kg/m²
Zużycie dodanej wody na 1m³ 36 litrów
40 litrów45 litrów
Minimalna grubość warstwy 35 mm35 mm25 mm
Obciążenie na 10 cm 16 kN/m²10 kN/m²19 kN/m²
Całkowita ściśliwość przy obciążeniu (różnica między dL a dF )przy 5 kPa (500 kg/m²)0,5 mm0,5 mm0,3 mm
Czas pracy (20°C /60 % wilgotności) ok. 40 min
Zalecana temperatura montażu min/max +5° / +35°C
Możliwość użytkowania powierzchni po montażu 24 godzin*2 dni*2 dni*
Gotowość dla aplikacji ≤ 12 CM-%
(pomiar CM przy grubości do 200 mm/23°C /50% wilgotności) ok. 2 dni**ok. 5 dni**ok. 2 dni**
Poziomowanie wilgotności (wg ONORM/EN 12429) 5,5 M%
Redukcja hałasu (gem. EN ISO 717-2) 25 dB25 dB25 dB
Certyfikaty    
Karta techniczna TL WD-70-R/NTL WD-100-RTL WD-130-R

* w zależności od temperatury i wilgotności
** dane orientacyjne, konieczny pomiar CM